Klik op een van de beelden en je komt in de sturende wereld van de wiskunde terecht.

  

Dit laat je toe instructiefilms te zien over verschillende onderdelen van de leerstof die leerlingen tijdens de lessen wiskunde aangeleerd kregen.

Hopelijk zijn die bijkomende instructiefilms goede aanvullingen om de leerstof beter te begrijpen.

 

 

Je wiskundecoach